Objawy smierci

Wiotkość mięśni jest cechą charakterystyczną zatrzymania krążenia, wynika bowiem bezpośrednio z przerwania dopływu krwi do ośrodkowego układu nerwowego. Łatwe do stwierdzenia objawy tego stanu to bezwładne opadanie uniesionej kończyny, opadanie żuchwy itp. Jest to objaw tak dalece stały, że stwierdzenie np. zaciśnięcia szczęk czy utrzymywanie się napięcia jakichkolwiek innych mięśni świadczy o zachowanym krążeniu. Nie można natomiast ustalać rozpoznania jedynie na podstawie stwierdzenia bladości czy sinicy powłok, sama-bowiem ocena zabarwienia skóry jest często subiektywna, zależy od oświetlenia itp. Ponadto bladość może być spowodowana utratą krwi, skurczem naczyń obwodowych i innymi przyczynami. Natomiast sinica występująca w przebiegu wielu chorób, może nie wystąpić po zatrzymaniu krążenia, jeżeli doszło do tego w momencie, kiedy krew była dobrze utleriowana. Sinica bowiem jako wynik niedostatecznego utlenowania krwi pojawia się w przypadkach, kiedy zatrzymanie krążenia jest poprzedzone zatrzymaniem oddychania, a dzieje się tak tylko w pewnej części przypadków. Również rozszerzenie i nieruchomość źrenic nie jest objawem stałym. Stan taki może mieć miejsce w wyniku działania pewnych leków u osobnika z zachowanym krążeniem, można go natomiast nie obserwować po zatrzymaniu krążenia. Z reguły zaś występuje w około l minuty od ustania krążenia, czyli w czasie, kiedy należy już podejmować akcję reanimacyjną. Po rozpoznaniu śmierci klinicznej i podjęciu decyzji reanimacji należy ratowanego ułożyć na twardym podłożu. W szpitalach znajdują się specjalne łóżka albo wózki reanimacyjne, nie zawsze jednak są one w pobliżu, wobec tego należy przenieść pacjenta na podłogę i rozpocząć akcję, a ewentualnie później przełożyć go na wózek czy łóżko.